Nezaradené

Milí naši zákazníci!!!

Ak chcete predávať tabakové výrobky aj po 20. máji 2020 NEZABUDNITE na svoju registračnú povinnosť. Viac informácií na danom linku

https://tttsk.sk/aureus_cms/default/faq.html?group=1

Každý hospodársky subjekt, zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami, musí mať Vydavateľom pridelený kód identifikátora hospodárskeho subjektu a zariadenia (prevádzky). Okrem výrobcov, dovozcov a distribútorov sa to týka aj všetkých prvých maloobchodných predajcov, aj keď sa nepovažujú za hospodársky subjekt.

Prvá maloobchodná predajňa je zariadenie (prevádzka), kde sa tabakové výrobky po prvýkrát uvádzajú na trh na predaj koncovému spotrebiteľovi.

V rámci systému vysledovateľnosti je jedinou povinnosťou prvej maloobchodnej predajne podať žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu a zariadenia prostredníctvom webového formulára

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *